Vuxna måste bry sig

För familjer som är i svåra livssituationer är andra vuxna oerhört viktiga för både föräldrar och barn.

För dig som vuxen i barnets omgivning – lärare, fritidspedagoger, grannar, vänner etcetera – är det otroligt viktigt att visa att du finns där för barnet.

Ta initiativ till kontakt och våga ställa frågor som: ”Vad gör du om dagarna?” och ”Hur är det hemma?” Det betyder oerhört mycket för barn i utsatta livssituationer att känna att vuxna utanför familjen bryr sig och finns där som stöd.

Misstänker eller vet du att ett barn far illa ska du anmäla detta till Socialtjänsten i den aktuella kommunen. Du som anmäler kan vara anonym. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se