Engagera dig

Det finns olika vägar att gå för att engagera sig. Kanske finns Kärleken är fri redan i din kommun. Då kan du engagera dig i samverkansgruppen. Finns inte Kärleken är fri i din kommun så kan du verka för att det ska göra det.

Finns Kärleken är fri redan i din kommun kan du ta kontakt med kontaktpersonen för just den kommunen, eller mejla: [email protected], och be om att få engagera dig i samverkansgruppen, delta på samverkansmöten och vara med under skolveckorna. Kontaktuppgifterna finner du i menyn Så får du hjälp.

Finns inte Kärleken är fri inte i din kommun, så kan du verka för att det ska göra det.  Du kan ta kontakt med din kommun och höra dig för om Kärleken är fri kan vara en del av en ordinarie verksamhet. Kanske kan socialtjänsten eller polisen på din ort ta det största ansvaret för att driva Kärleken är fri

Ladda ned en folder om Det handlar om kärlek
Det handlar om kärlek folder

Se filmer om Det handlar om kärlek nedan

https://www.youtube.com/watch?v=u-bWQXeM3fk&feature=youtu.be

Filmen är 12 minuter skapad av Crisp Film

Filmen är 17 minuter lång skapad av Effektfabriken

Kärleken är fri from Det handlar om kärlek on Vimeo.

Det finns riktlinjer för att arbeta med Det handlar om kärlek  dessa finns till höger i menyn ” Mer i ämnet” Du kan också få mer info om hur du kan engagera dig eller starta upp Det handlar om kärlek genom att kontakta din regionala samordnare. Finns det ingen i din region vänligen kontakta kommunikatören:

Samordnare Region Nord (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län: Maria Sundvall-Taavo, 08-698 67 17, [email protected]

Samordnare Region Syd (Skåne, Blekinge, Kronoborg, Kalmar och Jönköpings län): Sofie Olovsson, 08-6989257,  [email protected]

Samordnare Region Väst (Örebro, Halland, Västra Götaland och Värmlands län):

Samordnare Region Öst (Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Östergötland, Södermanland och Stockholms län):
Sanna Mjösberg, 08- 698 67 98, [email protected]

Ansvarig chef: Carl von Essen, 08 698 91 58, [email protected]

Kommunikatör: Sara Palmkvist, [email protected]

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se