Skolveckan – Kärleken är fri

Kärleken är fri - Eller är den verkligen det?
Det är huvudfrågan i projektet Det handlar om kärlek, som vill synliggöra barns och ungdomars rättigheter till ett liv fritt från våld, hot och övergrepp. Vi som har skapat projektet tror att något av det viktigaste här i livet är kärlek.

I mötet med ungdomar och ute på skolor kallas projektet Kärleken är fri.  Kärlek och förälskelse är något som berör alla, unga som gamla. Kärlek kan vara helt underbar. Kärlek kan vara det som gör livet värt att leva. Men kärleken kan också vara jobbig och kanske fruktansvärd. I vårt samhälle finns det tydliga föreställningar om vilken sorts kärlek som är den rätta, men ännu fler om vad som är fel.

Att inte få välja fritt vem man vill vara ihop med eller att inte fritt få välja utbildning, fritid eller vänner inskränker på ens fri- och rättigheter som människa. Det är viktigt att veta att alla har rättigheter, och att alla har rätt att själv välja sitt eget liv. När vi sätter fokus på en så grundläggande mänsklig känsla som kärlek, och pratar om hur den i vissa fall kontrolleras, ger det oss en bred ingång att prata om mänskliga rättigheter i stort.

Arbetet sker ute på skolorna och eleverna får genom projektet information om sina rättigheter, diskutera en utställning, se en teaterpjäs och göra värderingsövningar. Frivilligorganisationer och myndigheter samverkar och går tillsammans ut i skolor och informerar barn och unga om deras rättigheter. Projektet ger således elever och skolpersonal möjlighet att under en vecka diskutera innebörden av barns rättigheter tillsammans med ansvariga myndigheter och frivilligorganisationer. Det leder också till direkta aktioner från polis, socialtjänst eller tjejjour. Projektet är ett gyllene tillfälle för alla vuxna att få inblick i ungdomars vardag och verklighet. Dessutom är det roligt som yrkesverksam som ska värna om barnens bästa att få komma ut och träffa ungdomar på deras arena.

Att projektet finns på skolan under en hel vecka, gör det möjligt att skapa relationer med elever och verkligen visa att vuxenvärlden vill ta ansvar för barn som är eller riskerar att utsättas för övergrepp. Dessutom har det inneburit ökad kunskap hos elever, lärare och myndigheternas personal. När skolveckan är avslutad erbjuds eleverna möjlighet att chatta med polis, socialtjänst samt tjejjouren.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se