Publikationer

 Nedan finns ett urval av publikationer och rapporter om Det handlar om kärlek

Enkätsammanställning 2014/2015

Under höstterminen 2014 och vårterminen 2015 har enkäter delats ut bland elever runt om i landet som deltagit i skolveckan Kärleken är fri genom verksamheten Det handlar om kärlek. Eleverna har fyllt i en enkät innan skolveckan och en enkät efter att skolveckan avslutats eller i samband med att den avslutats.

Enkätsammanställning 2014

Under hösten 2013 och våren 2014 har enkäter delats ut och samlats in i samband med Det handlar om kärlek.Det handlar om kärleks skolveckor runt om i landet.

Det Handlar om Kärlek 20132014 v.1

Delrapport enkätsammanställning 2012

Under hösten 2011 och våren 2012 har enkäter delats ut och samlats in i samband med Det handlar om kärleks skolveckor runt om i landet. Sammanställningen av dessa enkäter presenteras i en delrapport.

Delrapport DHK 2012

Lokal rapport Västerås 2012

Rapport Västerås 2012

Lokal rapport Linköping 2012

Rapport Linköping 2012

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se