Protected: Enkäter & Uppföljning

Det är viktigt att följa upp besöket på skolan. Det kan göras på olika sätt. Projektet har skapat olika efterföljande aktiviteter, vilka presenteras nedan. Det är också viktigt att följa upp hur elever och lärare upplevde besöket, samt hur det har tagits emot på skolan. Detta görs via enkäter och genom möte med skolpersonalen.

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se