Kärleken är fri (tidigare Det handlar om kärlek)

Det handlar om kärlek (sedan 2020 under namnet Kärleken är fri) startade i Norrköping hösten 2008. Representanter från olika frivilligorganisationer och myndigheter samlades för att försöka hitta en gemensam metod för att arbeta tillsammans mot hedersrelaterat förtryck och våld. Drivande aktörer och de som kom att stå bakom projektet var Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Rädda Barnen. Initiativtagare till samverkan var Juno Blom från Länsstyrelsen Östergötland och Sara Mühling från Rädda Barnen.

samverkansmodellen

Kortfilm om samverkansmetoden.

Här kan du se en längre film om vårt arbete med samverkansmetoden.

Arbetet utgår ifrån att alla aktörer har en tydlig värdegrund kring barns rättigheter och de mänskliga rättigheterna. Ett av huvudsyftena med arbetet, som också gör projektet unikt, är samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer samt mötet med barn och ungdomar i deras miljö och skolan som arena. Projektets målgrupp är högstadie- och gymnasieelever.

Det finns tre grundprinciper att utgå från i arbetet med Kärleken är fri (tidigare Det handlar om kärlek):

  • Att träffa och möta barn och unga i deras vardagsmiljö, skolan.
  • Att samverka mellan frivilligorganisationer och myndigheter i arbetet kring att levandegöra barns rättigheter.
  • Att arbeta utifrån Barnkonventionen och utgå från ett rättighetsperspektiv.

Syftet är också att myndigheter och frivilligorganisationer i projektet informerar om deras olika ansvarsområden, vilket skall syfta till att ge barn och ungdomar ökat förtroende för de myndigheter och organisationer som ingår i projektet. Detta är viktigt för att barn och ungdomar ska våga söka hjälp.

Projektet Kärleken är fri har sedan starten 2008 spridit sig till ett åttiotal kommuner runt om i landet. På varje ort finns en lokalt sammansatt samverkansgrupp med lokala aktörer från de myndigheter och frivilligorganisationer som finns på orten. Exempel på aktörer som finns med utöver Länsstyrelsen och Rädda Barnen är: Polisen, Socialtjänsten, Kvinno- och tjejjourer, Ungdomshälsan, Bris och RFSL.

Se bioreklamfilmen som togs fram av Det handlar om kärlek i Norrköping och visades innan alla biofilmer i Norrköping under två månader.
Följ länken: Det handlar om kärlek!

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se