Möte med ministern

Kärleken är fri deltog idag på rundabordssamtal tillsammans med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och andra organisationer som jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Från Kärleken är fri’s sida lyfte vi bland annat behovet av förstärkt stöd till kommuner för att kunna upprätta och stötta samverkansgrupper och på så sätt ge bättre stöd till utsatta ungdomar. Åsa Lindhagen uttryckte efter mötet sin tacksamhet för alla förslag till förbättringar.


Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se