Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Ung och fri eller?

”Ung och fri – eller?” är ett studiematerial som bygger på en lärares erfarenheter och lärdomar från arbetet med Arkan Asaads roman ”Stjärnlösa nätter”.

Med hjälp av romanen startades en process där gymnasieelevers syn på familjens förväntningar, tvångsgifte, kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar kom upp till ytan och kunde behandlas i undervisningen. Materialet är avsett för lärare och andra som vill arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck och det innehåller bland annat tillvägagångssätt, resultat, reflektioner om svårigheter och utmaningar ur lärarens perspektiv samt förslag på övningar. I materialet finns även en sammanfattning av bokens olika kapitel med förslag på citat att använda.

Studiematerialet ”Ung och fri – eller?” kan beställas eller laddas ner från Länsstyrelsen Östergötlands webbplats www.hedersfortryck.se.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se