Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

De stympade barnen

Under våren 2014 publicerades en artikelserie om könsstympning i Norrköpings Tidningar. Nu finns det en specialbilaga med samtliga artiklar samlade som kan beställas hedersfortryck.se (Publikationer). Tidningsbilagan innehåller artiklar med kvinnors egna berättelser om hur de utsattes och vilka konsekvenser de lever med. Dessutom finns artiklar där bland annat åklagare, polis, socialtjänst och elevhälsovård kommer till tals.

Tidningsbilagan kan med fördel användas i undervisningen.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se