Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

PMI

Det här är en övning som med fördel kan användas för att ta upp ämnen som kan upplevas som känsliga eller laddade på grund av att de väcker starka känslor och när det finns ”cementerade” uppfattningar om vad som är rätt och fel. Genom att ge eleverna tid att utforska en fråga eller ett påstående ur olika aspekter, och att de under tystnad får skriva ner vad de tänker, uppmuntras de att tänka i nya banor.

PMI står för plus minus intressant och det är ett av Edward de Bonos tankeverktyg (De Bono, Edward, Tanketräning, Natur och Kultur, Stockholm 2008).

Så här gör du en PMI

Välj en idé, fråga eller ett påstående som ska behandlas. Exempel: ”Du får bli kär i vem du vill”. Eleverna ska skriva i tre olika kolumner med rubrikerna Plus, Minus och Intressant.

  1. Be eleverna att skriva ner allt som är bra med påståendet under en på förhand bestämd tid(till exempel två minuter). Det är viktigt att allt annat än det som är positivt skjuts åt sidan. Eleverna ska bara vara fokuserade på det som är bra – plus.
  2. Efter den avsatta tiden är slut ska eleverna börja skriva ner allt som är dåligt med påståendet och nu är all fokus på minusfaktorer. Tiden är densamma som när de skrev ”plus”.
  3. Därefter är det dags att skriva ner allt som är intressant med påståendet, tiden är densamma som för ”plus” och ”minus”. Uppmuntra eleverna att skriva ner vad de tänker på.
  4. Be eleverna läsa upp vad de har skrivit under respektive rubrik, först allt som är plus, sedan minus och avsluta med intressant.

Eleverna tycker oftast att det är lätt att skriva bra och dåliga saker och att det är svårt att skriva fritt under intressant. Poängen med övningen är att det ska kunna komma fram nya idéer, förslag och tankar när vi först har fått ur oss det vi tycker är bra och dåligt.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se