Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Heta stolen

Eleverna sitter på stolar i en ring. Läraren läser upp ett påstående, ett i taget, som eleverna får ta ställning till. Om de håller med ska de resa sig upp och byta stol, om de inte håller med ska de sitta kvar. Stanna upp efter varje påstående och be eleverna berätta varför de bytte stol/satt kvar.

Det är viktigt att det finns en extra tom stol så att förflyttning är möjlig även om endast en person vill byta plats.

Innan övningen ska det tydligt framkomma att ingen får värdera eller kommentera varandras förflyttningar eller val att sitta kvar. Om en elev inte vill eller kan motivera sitt val, bör detta respekteras.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se