Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Brev

Det är viktigt att vi lärare på olika sätt synliggör och konkretiserar hedersrelaterat våld och förtryck i undervisningen eftersom vi annars riskerar att inte upptäcka elever som är utsatta. De elever som behöver stöd, hjälp eller skydd ska inte behöva fundera på hur de ska signalera detta till oss vuxna i skolan. När vi behandlar hedersrelaterade normer i undervisningen är det viktigt att fånga in elevernas tankar, frågor och känslor, vilket vi enkelt kan göra genom att be eleverna skriva brev till oss. Antingen skriver de direkt till dig som lärare, till en valfri person i en text som ni har läst eller till en person i en film som ni har sett.

Läs breven och ge var och en återkoppling. Om något i breven väcker frågor eller oro ska du agera. Fråga eleven om det är något du inte förstår och visa att du finns kvar och lyssnar. Vår egen rädsla får aldrig stå i vägen för att upptäcka elever som är utsatta för begränsningar, hot, tvång, isolering, ryktesspridning och våld.

Det är viktigt att elevhälsan och skolledningen har kunskap om heder och att det finns en samverkan mellan skola, socialtjänst och polis när det gäller hedersärenden. Du ska aldrig vara ensam med ett hedersärende. Be om hjälp. Behöver du stöd i ett ärende kan du ringa det nationella kompetensteamet, se nedan.

Länsstyrelsen i Östergötland har ett nationellt kompetensteam som ger stöd till yrkesverksamma i ärenden som rör hedersrelaterat våld, förtryck, barn- och tvångsäktenskap och könsstympning.

Ring 010-223 57 60 vardagar mellan 09.00 och 16.00.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se