Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Äktenskapsnormer och lagstiftning

Av Anette Franzén, lärare i svenska som andraspråk

Förberedelser

Gift mot sin vilja – en film för yrkes verksamma om den nya lagstiftningen mot tvångsäktenskap

22:32 minuter

Lektioner

Tidsåtgång: Två lektioner (eller mer)
Uppgift att göra hemma eller på en lektion: Skriv ett brev till läraren.
Film att visa eleverna: ”Gift mot sin vilja – en informationsfilm för barn och unga om den nya lagen mot tvångsäktenskap” (12:53 minuter)

Lektionernas innehåll

 1. Be eleverna berätta för varandra i små grupper (2-3 personer) om vad de tycker är normalt när det gäller äktenskap. De kan till exempel gälla planering, val av maka/make, frieri, ceremoni, bröllopsfest, regler och krav, gåvor samt skilsmässa. Eleverna uppmanas att skriva ner vilka normer de har i punktform och sedan markera de normer som är gemensamma och vilka normer som skiljer sig åt i den lilla gruppen.
 2. Varje grupp redogör i helklass för några likheter och skillnader som fram kommit. Läraren dokumenterar och sammanfattar.
 3. Vad gäller i Sverige? Gör en lista tillsammans över vad som gäller äktenskap i Sverige.
  Exempel: 18-årsgräns, frivillighet, båda parter ska vara närvarande under ceremonin, hindersprövning, samkönade äktenskap, förbud mot polygami, borgerlig eller religiös vigsel, vittnen, vigselförrättare, olika typer av fester, rätten till skilsmässa med mera.
 4. Se filmen ”Gift mot sin vilja – en informationsfilm för barn och unga om den nya lagen mot tvångsäktenskap.” på Youtube.com
 5. Be eleverna prata två och två om filmen. Finns det något som är oklart?
 6. Lyft fram elevernas frågor. Besvara dem så gott det går och förklara att den nya lagstiftningen som rör barn- och tvångsäktenskap från 1 juli 2014 är ett förstärkt skydd för barn och unga eftersom det finns äktenskapstraditioner och normer som strider mot de mänskliga rättigheterna och mot våra lagar och regler. Frågor som ej kan besvaras dokumenteras och följs upp vid ett senare tillfälle.
 7. Dela ut informationsbladet till eleverna (se förberedelser). Elevernas uppgift är att läsa och sedan skriva ett brev till läraren och berätta hur de upplevde dessa lektioner, filmen och informationsbladet. Be dem svara på frågorna:
  • Vad vill du veta mer om?
  • Hur ska vi stoppa barn- och tvångsäktenskap?

Uppföljning

Läs alla brev och återkoppla till var och en. Agera om något väcker din oro. Behöver du hjälp och stöd när det gäller ett barn som (eventuellt) utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck finns en stödtelefon* som är öppen varje vardag klockan 9-16. Avidentifiera ärendet och ring 010-223 57 60.

* Länsstyrelsen i Östergötlands Nationella Kompetensteam

Skriv ut 

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se