Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Förberedelser

Skolan ska förmedla att alla har rätt till sin kropp, till sin egen sexualitet och utveckling. Det finns inget utrymme för förhandling med elever eller vårdnadshavare när det gäller detta.

Vi lärare behöver stå upp för rätten att få bestämma över sina tankar och drömmar, att få vara kär och ha pojk- eller flickvän. För att göra detta behöver vi synliggöra hur oskulds- och heteronormer begränsar människors utveckling och frihet. Om vi inte lyfter fram kroppen, sexualiteten samt flickors och pojkars olika villkor kommer vi inte åt kärnan i hedersproblematiken.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se