Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Signaler

Olika tecken på hedersproblematik i en skola behöver ses, tolkas och tydas. De kan ofta vara diffusa och förvirrande. Signaler däremot kommer från eleven själv och förutsätter att någon uppfattar vad det är frågan om.


Även signalerna kan vara otydliga, ambivalenta och svåråtkomliga. Som när en lärare försöker få direktkontakt med sin elev under ett utvecklingssamtal. ”R satt tyst vid sin pappas sida trots att jag hela tiden försökte föra den huvudsakliga dialogen med henne… Jag såg inte att hennes pappa tittade sin dotter i ögonen en enda gång eller ens vände huvudet åt hennes håll under samtalet som varade i nästan två timmar. Det var nästan som om hon inte var där.”

Kunskap om hedersfrågor

Skolans personal behöver se tecken och upptäcka signaler från elever som lever med hedersrelaterade normer och begränsningar. Dock räcker det inte att vänta på att elever ska signalera att de är utsatta.

För att skolan ska upptäcka utsatthet hos alla flickor och pojkar behöver skolans personal ge eleverna signaler. Signaler som är tydliga och visar att vi vet vad hedersförtryck och våld är, vi vet att det förekommer och att samhället har ett ansvar att hjälpa, stödja och ge skydd till dem som är utsatta.

Ett exempel är den lärare som blev djupt berörd under en föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck. Dagen efter gick läraren in till sina elever i klassrummet och berättade om föreläsningen. Detta ledde sedan till att flera elever tog kontakt med läraren vilket resulterade i flera hedersärenden som skolan fick möjlighet att hantera.

Här finns två fallbeskrivningar med efterföljande reflektioner, kommentarer och råd.

"Det var nästan som om hon inte var där"

Läs hela berättelsen

Aggressiv och oförutsägbar

Läs hela berättelsen

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se