Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Tecken & signaler

Skolan är en miljö där olika tecken på att elever lever inom en hederskontext kan upptäckas tidigt. Fast det är inte givet att lärare och skolpersonal uppmärksammar dessa. För att kunna se och tolka signalerna från elever som tyder på att de lever under begränsningar, kontroll och hot krävs en medveten blick och en ökad uppmärksamhet.

Ett sätt att få syn på hur det är fatt kan vara att orientera sig med hjälp av vissa frågor som undan för undan kan bidra till att skolan får en samlad bild och kartläggning av elevens livssituation:

Får den unge röra sig fritt från plats till plats? Går hon eller han säker för övergrepp och våld i familjen? Kan hon eller han ha relationer till individer och kunna älska, sörja, längta, känna tacksamhet, vrede, slippa fruktan och oro? Vilka resurser förfogar den unge över?

Se ytterligare frågor i skolans handlingsplan ”Om värdegrund, hedersproblematik och kvalitetsarbete”.

Läs mer:

Ett tecken på

Signaler

Situationer

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se