Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Skyddade uppgifter som röjts

Om det skulle inträffa att uppgifter om enskild elev av misstag röjs kan det leda till att skyddet blir verkningslöst och att familjen måste flytta eller i värsta fall blir utsatt för hot och våld.

Gör så här:

  1. Kontakta och informera rektor omedelbart. Rektor övertar ansvaret och fortsatt hantering av situationen.
  2. Rektor utgår från, den för eleven/familjen, individuella handlingsplanen och beslutar om åtgärder.
  3. I de fall där en handlingsplan inte hunnit upprättas och/eller där rektor inte har kontaktuppgifter till elev eller vårdnadshavare kontaktar rektor polismyndigheten.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se