Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Skydd upphör

Beslut om skyddade personuppgifter kan aldrig upphävas av personal inom gymnasieskolan även om vårdnadshavarna för omyndig elev eller myndig elev önskar det.

Om vårdnadshavarna eller myndig elev vill upphäva beslutet hänvisas de till det Skatteverket som handlägger ärendet. Skatteverket meddelar systemförvaltare för skolans elektroniska system om skyddet upphävts. Systemförvaltare för skolans elektroniska system meddelar förändringar till berörd rektor samt systemförvaltare för journalprogrammet inom skolhälsovården.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se