Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Skolan – en rättighet

Skolan är till för barnen och den ska vara en ”fristad”, vilket innebär att den enskilda eleven inte ska kontrolleras i skolan, varken av syskon eller av släktingar. En viktig punkt i handlingsplanen rör skolplikten. Den innefattar flera delar:

”I skolplikten ingår obligatoriskt deltagande i samtliga
skolämnen. Här gör vi inga undantag oavsett föräldrars önskemål/krav om befrielse från till exempel sex och samlevnad, simning, hemkunskap och bild.”

”Ledighet beviljas i enlighet med Skollagen (2010:800) 7 kap 18§. Endast kortare ledighet för enskilda angelägenheter kan beviljas.

Det händer ibland att elever som inte fått ledighet från skolan beviljad ändå tar ledigt. I dessa fall anmäler rektor till socialtjänsten att oro för barnet finns, enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap 1§. En anmälan till Barn- och utbildningsnämnden görs också om att barnet inte befinner sig i skolan och alltså inte fullgör skolplikten. För skolan är det viktigt att värna barnets rätt till utbildning.”

”När elever inte kommer tillbaka efter lov ska mentor/lärare alltid ta kontakt med vårdnadshavare första dagen eleven inte är i skolan. Om kontakt inte går att upprätta med vårdnadshavare ska rektor göra en anmälan till socialtjänsten om oro för barnet. En anmälan görs även till Barn- och utbildningsnämnden om att barnet inte är i skolan.”

Handlingsplanen har också en punkt om syskonpar och släktingar i samma klass:

”Skolan ska vara en fristad och det är angeläget att syskon eller andra nära släktingar inte kontrollerar varandra. Skolans ambition är att inte placera syskon eller släktingar i samma klass eller arbetslag.”

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se