Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Elektroniska system i skolan

Det är viktigt att det är så få handläggare som möjligt som kan ta del av uppgifter om elev med skyddade personuppgifter samt att de är tydligt utmärkta. Det finns en separat rutin för hanteringen av elever med skyddade personuppgifter i skolans elektroniska system.

Elever med skyddade personuppgifter ska finnas med i skolhälsovårdens journalprogram men får inte förekomma på ordinarie klasslistor. Det finns en separat rutin för skolhälsovårdens hantering av elever med skyddade personuppgifter.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se