Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Att utveckla handlingsplaner

Hur når skolan alla flickor och pojkar? Detta är en fråga om hur skolan når de elever som av föräldrar inte får delta i all skolundervisning eller i annan verksamhet i skolans regi. Särskilt för flickor kan rätten till utbildning hänga ihop med deras rätt till kroppslig integritet. Varje skola bör därför som en del av ett kvalitetsarbete utveckla handlingsplaner för hur den ska säkra elevernas rätt till en fullvärdig skolgång.

I denna del ger vi exempel på detta arbete från två kommuner, i första hand Söderhamns kommuns handlingsplan och i andra hand från skolor i Karlstads kommun som rör rutiner för elever som har skyddade personuppgifter.

Söderhamns handlingsplan presenteras i rapporten Våga stå kvar! som har utgivits av Länsstyrelsen Östergötland.

Vi lyfter upp och citerar delar av handlingsplanen genom följande rubriker:

Handlingsplanen bör ha rutiner för elever som har skyddade personuppgifter. Många skolor har inte det. Vi bygger denna del på rutinerna från skolor i Karlstads kommun i följande rubriker:

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se