Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Skolans ansvar

I mötet med olika uttryck för hedersförtryck behövs kunskap om barns och ungas unika människovärde. Med stöd i värdegrundsformuleringar går det att börja orientera sig i en svårtolkad situation. Som när en lärare ser i en elevs blick att något riktigt tufft har hänt under påsklovet.

Eleven i 9:an var innan lovet full av ambitioner och framtidsplaner. Betygen höjdes och hon fungerade väl socialt. Men nu är blicken tom – som om den vore släkt. Och när hon får frågan om hur det är fatt får läraren endast ett undanglidande svar. ”Det är som om den person hon nyss var inte finns där längre” berättar läraren.

Hur kan formuleringar i läroplanen inspirera läraren till att inte släppa skolans uppdrag i förhållande till just denna elev?

Skolan ska enligt läroplanen vara en plats där ”varje enskild elev finner sin unika egenart”. Hur skapas en miljö där detta sökande och finnande får ske, kan ske och förväntas ske?
En bra skolmiljö för elever som lever med hedersrelaterade normer kräver också att skolan utvecklar handlingsplaner för hur den ska säkra elevernas rätt till en fullvärdig skolgång. Vilka rutiner har man vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck gällande omyndig elev?

I ansvarig frihet – en etisk reflektion av Kirsten Grönlien Zetterqvist

Läs mer

Att utveckla handlingsplaner

Läs mer

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se