Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Pojkar

”Jag tycker att killar ska kontrollera sina systrar. Jag tillåter inte min syster ha någon kille.” Detta säger en 16 årig pojke. Han socialiseras till att bli ”familjens förlängda arm” vilket sker till stor del genom kontroll av systrar.

pexels-photo-1 copy

Han tränas i att ta beslut, i värderingar om att han är överordnad henne, att hon är ett hot mot fadern, mot honom själv och familjen och att det är nödvändigt att kontrollera henne. Även om han förstår systerns begränsningar och utsatthet, visar erfarenheter att han i en konflikt där systern hotar faderns/familjens heder ofta väljer fadern.

Han tar ofta ställning mot sin syster och för sin far. Pojkars väg in i vuxenlivet genom kontroll av systrar och mödrar och egen underordning i relation till fadern och andra män innebär att de upplever en rad händelser som kan leda till traumatisering.

Socialiseringen av pojkar sker i ett sammanhang där pojkar i kraft av att vara pojkar har privilegier och makt. Bröder har helt andra villkor än sina systrar. Systrarna är ganska maktlösa. Det är systrar som behöver följa bröders vilja och inte tvärt om. Att som bror vara i systerns position skulle innebära ett läge av vanmakt. Det vill han inte. Och för att undvika detta behöver han inordna sig faderns eller andra närstående mäns makt.

En replik från ung man:

”Jag vill att mina barn ska födas av en ren tjej, ingen har rört henne bara jag.”

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se