Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Könsstympning

Könsstympning av flickor och kvinnor är grov barnmisshandel och en kränkning av mänskliga rättigheter. Texten nedan är hämtad från UNICEF:s (United Nations International Children Emergency Fund) faktablad om könsstympning av flickor och kvinnor. UNICEF arbetar utifrån Barnkonventionen och bedriver ett omfattande arbete mot könsstympning.

  • ”Kvinnlig könsstympning är en livsfarlig sedvänja som ger flickor men för livet.
  • Fler än två miljoner flickor i åldrarna 4-11 år könsstympas varje år världen över.
  • Könsstympning av flickor förekommer på många håll runt om i världen, från Indonesien i öst till Peru i väst.
  • Könsstympning ses ofta som en nödvändighet för äktenskap, då ingreppet tros bevara en flickas oskuld innan giftermålet.
  • Det är också ett sätt att kontrollera kvinnornas sexualitet, eftersom den sexuella njutningen minskar och kvinnan därför antas vara trogen sin man.
  • Könsstympning medför långsiktiga fysiska och känslomässiga komplikationer. Svår smärta, stress, infektioner och psykiska problem kan uppstå efter ingreppet, liksom kraftiga blödningar, infertilitet och död.
  • Flyktingar har tagit med sig traditionen till västvärlden, vilket har lett till en ökning av könsstympning i Europa, Nordamerika och Australien.
  • Sedan 1999 råder en hårdare lagstiftning mot könsstympning i Sverige.

UNICEF bedömer att könsstympning av flickor och kvinnor kommer att öka.

Fler flickor än idag kommer att könsstympas i framtiden enligt UNICEF som tar utgångspunkt i de 29 länder i Afrika och Mellanöstern där könsstympning enligt representativa nationella dataundersökningar är vanligt förkommande. Utöver dessa länder förekommer könsstympning i länder där det inte finns pålitliga data om omfånget av problematiken som Colombia, Iran, Jordanien, Oman, Saudiarabien, delar av Indonesien och Malaysia och i avgränsade områden i Europa och Nordamerika.

Anledningen är befolkningsökningen i de 29 länderna. Mellan 1964 och 2014 växte antalet födda flickor i de 29 länderna från 14 000 per dag till 39 000 per dag och prognosen fram till 2050 är att 57 000 flickor kommer att födas per dag. Om ingen minskning av praxis sker kommer antalet flickor per år som könsstympas att växa från 3,6 miljoner år 2014 till 6,6 miljoner år 2050. Vi vet också att seden är på tillbakagång i några länder, till exempel Gambia, och att vissa studier visar att två av tre personer i åldrarna 15 till 49 år i länder där könsstympning är vanligt förekommande, anser att seden bör upphöra. Även om dessa framsteg fortsätter så kommer, mot bakgrund av befolkningsökningen, antalet könsstympade flickor att öka. Enligt UNICEF (2014) kommer ökningen i så fall vara från 133 miljoner flickor idag till 196 miljoner flickor år 2050.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se