Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Hederns kontrollmekanismer

Förtryck och våld sker alltid i ett sammanhang. Det har ett syfte. Hedersrelaterat våld och förtryck är riktat mot det egna barnet, mot dottern. Kännetecknande för hedersrelaterat våld och förtryck är att det åsyftar att kontrollera en flickas kropp för att bevara hennes oskuld, den så kallade mödomshinnan.

Flickor ska vara orörda när de gifter sig och äktenskapet är en förutsättning för flickors/kvinnors sexualitet. Sexualitet utanför äktenskapet bestraffas hårt. De fall av hedersrelaterat våld och förtyck som uppmärksammats i Sverige har förövarna framförallt varit flickans familj och/eller släkt. Detta har att göra med att det är en dotters/systers oskuld som ger män status.

Kontrollen av flickor/unga kvinnor sker genom bland annat förväntningar om att flickan/den unga kvinnan ska vara oskuld vid äktenskapets ingående, arrangerade äktenskap med olika grad av tvång, könsstympning och fysisk och social segregering av könen.

hederns-kontrollmekanismer

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se