Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Följder av förtryck och våld

Alla som utsätts för våld påverkas såväl kroppsligt som mentalt av detta. Särskilt djupa spår hos individen sätter det om individen genom den grundläggande socialiseringen lär sig att den egna kroppen är ens fiende, eller att det är positivt att bli begränsad och utsatt för våld.

Detta är i första hand situationen för flickor och unga kvinnor. För pojkar och unga män är det snarare fråga om en socialiseringsprocess där systerns begränsningar och hans eget ansvar för att upprätthålla dem uppfattas som något gott och nödvändigt. För såväl flickor/unga kvinnor som för pojkar/unga män är detta ett tillstånd där möjligheterna att göra motstånd är begränsade. Dessa erfarenheter sitter såväl i minnet som i kroppen.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se