Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Flickor

Vad kan det innebära att växa upp inom en hederskontext och göra det just som flicka? Hur villkorar hedersrelaterade normer flickors existentiella situation inte minst när det gäller övergången från att vara barn till att bli könsmogen i och med att hon får sin första mens?


En ung kvinna skriver: ”Den lilla frihet jag hade försvann den dagen jag fick mens”. Övergången är alltså radikal när det gäller frihet som mänsklig rättighet. Begränsningarna gäller inte minst kroppen och dess rörelseutrymme. ”Flickor som inte får leka, hålla kroppen igång, hitta kraft och styrka… Det handlar om rätten att få vara människa, ha sin frihet, få bestämma.” (Johan Croneman, Hur kan något vara viktigare än cricketspelande flickor?, DN 2012-09-22)

Rätten till att göra egna val gäller inte minst frågan om äktenskap. Lagen mot tvångsäktenskap ger ett viktigt skydd, men ändå finns rädslan inför det kollektiva trycket från familjen kvar hos individen: ”Jag kommer att säga ja mot min vilja”, säger en ung kvinna.

”Flickor blir gamla innan de blivit unga” menar filosofen Martha C Nussbaum (Kvinnors liv och social rättvisa – ett försvar för universella värden, 2002, Daidalos) Paradoxen att frihetsutrymmet radikalt begränsas när flickan blir könsmogen gör att de nekas tillträde till ett fristående, självständigt och ansvarstagande vuxenliv.

I följande texter får du ta del av autentiska exempel på hur det är att växa upp som flicka i en hederskontext.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se