Teaterföreställningen

Teatern är ett rum för fantasi och undersökande av roller. Genom närhet och distans har teatern kraft att beröra alla och länka ihop livsöden oberoende av ålder, kön och etnicitet. Teatern är en lek med både verklighet och fantasi där vi ges möjlighet att se andra alternativa verkligheter för oss själva i våra liv.

Teaterföreställningen KÄRLEKEN ÄR FRI!? är framtagen av Folkteatern i Gävleborg. Men sedan den 1 maj har Örebro länsteater ansvar för föreställningen och den kommer att fortsätta turnera i resten av landet under 2016-2017.

Föreställningen handlar om individens rättighet att välja identitet och grupptillhörighet i relation till kärlek, familj, kultur, tradition och samhälle. Det handlar om ungas rättigheter till sin kropp, sin sexualitet och att själva få välja partner. Även om det främst är flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck så är även pojkarna utsatta, de kan tvingas till att kontrollera sina systrar. I föreställningen berörs också hur det kan vara att leva som hbtq–person inom en hederskontext. Rättighetsperspektivet och kärlekstemat utgör grunden för föreställningen som riktar sig till en bred publik.

Se föreställningens trailer här

Föreställningens längd är 1,5 timma inklusive 20 minuters efterföljande publikdialog som skådespelarna leder. Max antal publik per föreställning är 110 personer. Om önskemål finns kan föreställningen även spelas på kvällstid för föreningar, organisationer och/eller en intresserad allmänhet.

Teaterföreställningen är skriven av: Åsa Lindholm, Gertrud Larsson, Nasim Aghili, Malin Lagerlöf, Dimen Abdulla, Melissa Delir och Arkan Asaad
Skådespelare: Fikret Cesmeli, Susan Taslimi, David Weiss, Zin Dusim och Parwin Hoseinia
Regissör: Michael Cocke
Scenograf: Katrin Brännström
Dramaturg: Åsa Lindholm
Ljussättare: Lina Benneth
Maskör: Janina Rolfart
Producent: Lena Backlund
Dramapedagog: Elin Callmer

För mer information om föreställningen kontakta producent Lena Backlund, [email protected] eller besök föreställningen via Örebro Länsteaters hemsida.

Örebro länsteater

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se