Kompetensutveckling inom hedersrelaterat våld

Här finns det sammanställt intressanta länkar och boktips som är frivilligt för de som vill höja kompetensen ytterligare om hedersrelaterat våld.

Länsstyrelsen Östergötlands sida om Hedersförtryck
Den här sidan vänder sig till dig som arbetar med barn och ungdomar. Du kanske är lärare, socialsekreterare, fritidsledare eller har en annan yrkesroll där du kan komma i kontakt med barn och ungdomar som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

Här kan du hitta information om vad hedersrelaterat förtryck och våld innebär och vad du ska göra om du upptäcker att någon är utsatt. Det finns flera publikationer som finns att ladda ner eller beställa kostnadsfritt via denna sida.

På deras nya youtube kanal hittar ni nya filmer. Det är tre filmer som informerar om den nya lagstiftningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, och två filmer med information om könsstympning av flickor och kvinnor. Filmerna riktar sig till olika målgrupper, yrkesverksamma, unga och vårdnadshavare.

youtube.com/hedersförtryck

Länsstyrelsen Norrbotten och Västerbotten

De har gjort en kartläggning om ungdomars livsutrymme i norr som ni kan läsa här: Kartläggning undomars livsuttrymme

Myten om mödomshinnan
Det finns en levande föreställning om att det ska finnas en hinna i slidans mynning som bevisar att kvinnan är oskuld; en mödomshinna. Men föreställningen är en myt, hinnan existerar inte. Filmaren Lotta Ekelund visar hur det egentligen ser ut och varför myten lever vidare.

Myten om mödomshinnan och oskuldskontroller på vårdcentraler

Att upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck
Filminspelning av seminarium om hedersrelaterat våld och förtryck från Skolforum , oktober 2013. Informationen vänder sig till skolpersonal som i sitt arbete kan komma i kontakt med utsatta. Medverkande: Juno Blom från Länsstyrelsen i Östergötland.

Ung modig och ofri
Filmen utgår från två unga tjejer, ”Leyla” och ”Sara”, som båda upplevt begränsningar och förtryck under sin uppväxt. De har båda lämnat sina familjer på grund av detta och berättar i filmen om mottagandet från myndigheter. I filmen intervjuas även aktörer från olika verksamheter om deras arbete och hur de bemöter frågan.

Man vill ju finnas
Handboken vänder sig främst till äldre barn och ungdomar (13-25 år) som lever med skyddade personuppgifter. Syftet är att förmedla lättförståelig och praktiskt användbar information för att underlätta vardagen för den som är utsatt. Handboken riktar sig också till vuxna för att öka kunskapen om och förståelsen för dessa barns och ungas livssituation. Den syftar även till att belysa det faktum att denna målgrupp ofta själva tvingas ta ansvar för att skyddet ska fungera i praktiken. En betungande uppgift som egentligen åligger vuxna och berörda myndigheter.

Banaz A Love Story
En dokumentärfilm om en brittisk tjej som blev våldtagen och dödad av sina farbröder för att hon blev tillsammans med fel kille och hur polisen misslyckades att stötta henne trots polisanmälningar och sjukhusbesök.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se