Kärleken är fri

Kärleken är fri bli nu namnet för hela Rädda Barnens verksamhet mot hedersförtryck.

Den tidigare hemsidan dinarattigheter.se samt samverkansmodellen Det handlar om kärlek byter nu alltså båda namn till Kärleken är fri. Även symbolen för Kärleken är fri har fått ett uppdaterat utseende.

Vi vill med förändringen tydliggöra hur alla viktiga delar i arbetet mot hedersförtryck hänger ihop.

__

Kärleken är fri will from now on be the name for all of Save the Childrens work against honor based violence in Sweden.

Du hittar oss på/You find us at:

Hemsida: https://karlekenarfri.se/
Instagram: www.instagram.com/karleken_ar_fri/
Facebook: www.facebook.com/Karlekenarfri.RaddaBarnen/

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se