Dina föräldrar

Vad händer med dina föräldrar?

Om du är under 18 år och berättar för socialtjänsten att din familj utsätter dig för fara ska de hjälpa dig. Det är deras jobb och de ska förstå vad du behöver hjälp med.

Vilken typ av hjälp och stöd du och din familj behöver kan se väldigt olika ut, och för att både du och din familj ska få rätt stöd är det bra om du berättar hur du har haft det.

Sviker jag mina föräldrar när jag berättar?

Nej. Vi vet att det är ganska vanligt att de unga som ber om samhällets hjälp känner att de sviker sina föräldrar och släkt. Att det känns som att man “tjallar” på sin familj och gör att mamma, pappa och mormor blir ledsna och besvikna. Kanske kommer socialtjänsten hem och gör besök eller kanske blir det en polisanmälan. Det är då viktigt att komma ihåg att det inte är du eller den som är utsatt som gör fel när man berättar. Det är aldrig okej för en familj att slå, hota, spotta, låsa in eller förnedra sitt barn. Många undrar vad som händer nu, nu när man berättat och kanske bor på ett skyddat boende.

Stöd till familjen

Även om du inte är kvar hemma, ska socialtjänsten jobba och ge stöd till din familj framförallt om du har syskon som finns kvar där hemma. Många av de ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld och måste fly från sina familjer undrar om de någonsin kommer kunna träffa sina föräldrar och syskon igen. Förhoppningen är ju att ni på sikt kanske kan ha någon slags kontakt OM du vill det förstås. Det är inte alltid det går exakt när du vill det, till exempel om det är allvarliga hot från någon i familjen. Om man känner att man vill ha kontakt eller träffa sin familj ska man säga till sin socialtjänsthandläggare, och be om hjälp. De kan då hjälpa till att bedöma riskerna och se till att ni kan ses på ett säkert sätt.

Familjearbete i familjer där det förekommit hedersrelaterat förtryck och våld är ett ganska nytt område för socialtjänsten. De metoder som tagits fram tidigare i till exempel missbruksfamiljer är inte anpassade för den här problematiken. Runt om i Europa pågår arbete för att se hur man kan arbeta på ett bättre sätt för att ge stöd till både barnet och föräldrarna.

Polisanmälan?

Beroende på vad det är som har hänt, kan det även bli aktuellt att polisanmäla om det är grova brott här. Om dina föräldrar blir polisanmälda för ett brott och blir det en polisutredning, och sedan eventuellt en domstolsförhandling. Det kan även bli så att du får vittna. Du har rätt att få ett målsägarbiträde (en jurist som hjälper dig) och du har även rätt att ta med en person du känner dig trygg med under förhör och eventuell domstolsförhandling. Är det allvarliga brott de har utsatt dig för, till exempel misshandel, kan det som utfört den få ett fängelsestraff av domstolen och du kan ha rätt att få skadestånd. De kan också dömas att betala böter till samhället.

Om du vill läsa sanna berättelser från ungdomar som lämnat sina familjer kan du klicka här.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se