Du som är under 18 år

Varje kommun har ett ansvar och en skyldighet att stödja och hjälpa våldsutsatta. Hjälp kan du få via polisen i din kommun, socialtjänsten eller en skolsköterska/kurator. Sådana myndigheter, till exempel polis eller socialtjänst, har skyldighet att göra en anmälan om de får veta att någon blir utsatt för ett brott eller om en person under 18 år på något sätt skadas.

Det kan kännas som ett väldigt stort steg att ta. Därför kan det vara skönt att prata med en frivilligorganisation av något slag först. Det kan till exempel vara en tjej- eller kvinnojour eller en killjour. På så sätt får du pröva dina idéer och sortera dina tankar i lugn och ro.

Om du är tjej kan du vända dig till en tjej- eller kvinnojour i din kommun. Nästan alla kommuner har en kvinnojour och många har en tjejjour. Dit kan du vända dig helt anonymt och om du ringer är det gratis för dig och syns inte på telefonräkningen. Många tjejjourer har också mail och chatt där du kan samtala anonymt och ingen kommer kräva av dig att du ska göra en anmälan eller på något annat sätt ta ställning. Kvinno- och tjejjourer har också ofta bra kontakter hos polis och socialtjänst och kan veta vilka som är bra att prata med om det skulle bli aktuellt.  Kvinnojourer och tjejjourer kan man få prata med hur många gånger som helst och det är alltid gratis och man har alltid rätt att vara anonym. Alla kvinnojourer hittar du här och Sveriges alla tjejjourer här.

Om du är kille finns det inte riktigt lika många jourer för killar som det finns för tjejer. Men det finns ändå några killjourer att ringa och där kan du vara anonym och få samtala om ditt problem med någon som lyssnar. Du måste inte ringa en killjour i din hemstad, det går bra att ringa vilken som helst. Det finns också möjlighet att kontakta någon via nätet på till exempel 1000mojligheter.se, killfragor.se, Linnamottagningen eller umo.se om man vill ha information och stöd.

Alla kan kontakta socialtjänsten. Det gör du lättast genom att ringa din kommuns växel och be att få tala med socialtjänstens mottagningsenhet. När du förklarat ditt problem får du en tid för att träffa en socialsekreterare som arbetar med skyddat boende för ungdomar. Oavsett hur gammal du är och vilket kön du har är socialtjänsten skyldig att hjälpa dig. Det gäller även om du har någon form av funktionsnedsättning. Om du har en funktionsnedsättning kan det vara svårare att både lämna ditt hem och att hitta ett nytt hem som passar dig. Men du har exakt samma rättigheter som alla andra och det är socialtjänstens skyldighet att se till att du får hjälp.

Om du är i akut behov av att komma ifrån din familj kan socialtjänsten erbjuda dig ett jourhem. Att komma till ett jourhem innebär att du kommer till en annan familj som har kontrollerats av socialtjänsten och bedömts som ett bra hem. Det kan finnas andra barn och ungdomar i hemmet och det kan vara både i villa och i lägenhet. Medan du bor i jourhemmet utreder socialtjänsten om problemen i hemmet går att lösa och om du i så fall kan flytta tillbaka hem. Om problemen inte går att lösa eller om du utsätts för olika former av våld eller övergrepp kan du flytta till ett hem där du får bo tills du blir vuxen och klarar av att ta hand om dig själv. Förut kallades sådana hem fosterhem eller fosterfamilj. Idag kallas de för familjehem och är ungefär samma sak som jourhem fast man bor där en längre tid.

Fler kontaktuppgifter hittar du här.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se