Du som fyllt 18 år

Om du är över 18 år kan du själv bestämma var du vill bo och du kan skaffa en egen bostad. Det kan ändå vara så att du måste flytta ifrån ditt eget hem och fly undan din familj eller någon annan som gör det farligt att bo kvar.

Du kan då få hjälp av socialtjänsten att komma till ett tillfälligt skyddat boende. Det gör du lättast genom att ringa kommunens växel och fråga efter socialtjänstens mottagningsenhet.

Är du tjej finns det i vissa kommuner en kvinnofridsmottagning som du kan få komma till och annars kan det finnas en kvinnojour. Om det finns en kvinnojour kan du ta kontakt med den direkt, utan att gå via socialtjänsten. Kvinnojourer finns i nästan alla kommuner och är föreningar startade av kvinnor för att stötta och hjälpa andra kvinnor. Kvinnojourer har skyddat boende för kvinnor som behöver hjälp och de ligger ofta på hemliga adresser. Ibland kan det ändå bli nödvändigt att flytta till en kvinnojour i en annan stad för att få tillräckligt bra skydd. Kvinnojourerna har personal som är van att arbeta med utsatta tjejer och kvinnor. Det kan även bo andra kvinnor där med liknande erfarenheter. Dessa kvinnor kan bli ett bra stöd att prata med, förutom personalen. Du kan också få hjälp att hitta ett eget boende att bo i under en längre tid.

Är du kille finns det tyvärr inte mansjourer med skyddat boende på samma sätt som det gör med kvinnojourer. Men det finns ändå skyddade boenden för killar som utsätts för hedersrelaterat våld. Oavsett om det finns i din kommun eller inte så har socialtjänsten i din kommun skyldighet att hjälpa dig. Socialtjänsten kan ha egna jourlägenheter för akuta situationer eller så kan de lösa problemet med vandrarhem eller hotell. Det lättaste sättet att få kontakt med socialtjänsten är att ringa kommunens växel och be att få tala med mottagningsenheten. Det går att ringa dit anonymt om du har frågor och funderingar. Även en brottsofferjour kan hjälpa till att svara på frågor.

Här hittar du viktiga kontaktuppgifter.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se