Ungdomsmottagning

Till ungdomsmottagningen, eller ungdomshälsan som det i vissa kommuner kallas, kan du vända dig om du har frågor om sex, hälsa eller relationer. Både ungdomsmottagningen och skolan har personal utbildad för att stödja och hjälpa i dessa frågor.

Till ungdomsmottagningen kan du också vända dig om du behöver prata. Det kan handla om lite vad som helst. Du kan också prata med en lärare, skolkurator eller skolsköterska som du litar. Det man ska känna till är att både sjukvårdspersonal och alla som är anställda inom skolan har skyldighet att göra en anmälan om de misstänker att ett barn under 18 år på något sätt far illa.

Ungdomsmottagningen på nätet hittar du via umo.se. Där kan du hitta var ungdomsmottagningen, ungdomshälsan, finns där du bor. Men UMO, ungdomsmottagningen på nätet, är främst en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. Syftet med sajten är att göra det lättare för unga att hitta relevant, aktuell och kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. UMO jobbar för att skapa förutsättningar för lika villkor och ett ökat handlingsutrymme för unga.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se