Socialtjänsten

Till socialtjänsten kan du vända dig om du behöver stöd eller skydd från dina föräldrar eller från andra vuxna. Socialtjänsten ska verka för att stödja killar och tjejer som är utsatta för tvång, hot och hedersrelaterat våld och förtryck.

De arbetar för att alla barn ska ha det bra. Socialtjänsten har också skyldighet att göra en anmälan om det du blir utsatt för är brottsligt. Om du berättar för någon på socialtjänsten om att du till exempel blir utsatt för våld eller sexuella övergrepp är de skyldiga att göra en anmälan till polisen. Om du är osäker kan du först kontakta en frivilligorganisation och fråga om råd.

Kontakt:

Om du vill komma i kontakt med någon som arbetar på socialtjänsten kan du ringa växeln i din hemkommun och be att få bli kopplad till socialtjänsten. Telefonnumret till växeln hittar du via din kommuns webbplats. Socialtjänsten har även en bra hemsida Koll på Soc, där du kan läsa mer om vad socialtjänsten gör och leta efter kontaktuppgifter.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se