Rättegång

Om det blir rättegång innebär det att ditt fall tas upp i domstol. Under rättegången kan du ha med dig en stödperson som kan vara någon du känner eller någon från exempelvis en brottsofferjour.

Det är inte alltid en anmälan leder till rättegång. Det kan bero på att polisen inte hittar den eller de som misstänks för brottet, eller att det inte finns tillräckliga bevis. Då läggs förundersökningen ner. Det betyder inte att polisen inte tror på dig. En förundersökning kan tas upp igen om det skulle komma fram nya bevis i fallet. Även om förundersökningen lagts ner kan du få ersättning från ett försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten. Om du inte har hört något från polisen eller åklagaren kan du kontakta dem och fråga vad som händer med din anmälan. När du gör det ska du tala om ditt personnummer eller anmälningsnummer.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se