Vad är besöksförbud?

Det kan hända att du känner dig hotad av eller är rädd för en person som har utsatt dig för brott. Om polisen bedömer att det finns risk för att du utsätts igen kan du få olika typer av skydd.

Det kan till exempel vara besöksförbud, vilket innebär att personen inte får besöka eller kontakta dig via till exempel telefon. Förbudet kan också innebära att personen inte får vara nära ditt hem, skola eller jobb. Det är lättare att få skydd om du har gjort en anmälan, men du MÅSTE INTE ha gjort en anmälan för att få hjälp.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se