Efter polisanmälan

När anmälan är gjord bestämmer polisen om det ska bli en förundersökning, som är polisens och åklagarens arbete med att ta reda på saker om ett misstänkt brott.

Finns det en misstänkt person bestäms det om han eller hon ska åtalas och om det ska bli rättegång. Ibland grips den misstänkta innan åtalet, och om det finns risk för att han eller hon annars skulle kunna begå fler brott eller förstöra en utredning kan hon eller han anhållas och eventuellt häktas. Som brottsoffer kan du ha rätt att få ett målsägandebiträde, en advokat som hjälper dig under förundersökningen. Du betalar ingenting för det.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se