Polisen

Polisens jobb är att skydda människor mot brott. Om de får veta att ett brott begås måste de skriva en anmälan. Det är bra att vända sig till polisen om man blir utsatt för ett brott, eller om man känner till att ett brott begås.

Men du ska vara medveten om att polisen då måste göra en anmälan. Efter att en anmälan gjorts inleds en förundersökning där polisen förhör de som är misstänkta för brottet. Sedan avgör en åklagare om det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal. Om åtal väcks möts man i en domstol som ska avgöra om de misstänkta är skyldiga till brott eller inte.

Läs mer om hur en polisanmälan går till.

Skolkampanj – material för skolpersonal och elever

Rikspolisstyrelsen och Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram ett informationsmaterial kring hedersrelaterat förtryck och våld som riktar sig till skolpersonal och elever. För många unga är skolan en fristad från hedersvåld och förtryck. Genom en skolkampanj ska skolpersonal och unga uppmärksammas på och lära sig mer om hedersvåld och de ungas rättigheter, samt var de kan vända sig om rättigheterna kränks. Kampanjen, som riktas mot landets samtliga gymnasie- och högstadieskolor, är ett samarbete mellan Rikspolisstyrelsen och Länsstyrelsen Östergötland.

Via följande länk kan du läsa mer om hur du kan få stöd och hjälp från polisen om du är utsatt för hedersbrott: Utsatt för hedersbrott

Här kan du se polisens informationsfilm om hedersbrott

Informationsfilm för skolpersonal om hedersrelaterat våld

Informationsfilm om brott i nära relationer

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se