Hur får jag hjälp?

I menyn till vänster hittar du olika vägar att söka hjälp.

Det är viktigt att känna till sina rättigheter. Blir du fråntagen dessa är du utsatt för ett brott. Även om du inte vet om dina rättigheter är det aldrig ditt fel om någon annan kränker dig. Det underlättar för dig att kräva dina rättigheter av till exempel en myndighet när du vet att du har rätt till hjälp! Det är också viktigt att veta var du kan vända dig för att få hjälp. Denna webbplats syftar till att informera om detta.

 

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se