Frågor och svar polisen

Fråga: Familjen ska till hemlandet i sommar och jag kommer förmodligen att giftas bort mot min vilja. Vad gör jag?

Svar: Kontakta polisen, kvinnojouren eller socialtjänsten och berätta om dina misstankar. Det är viktigt att till varje pris förhindra resan om det finns skäl att misstänka att du kommer att bli bortgift mot din vilja. Är du väl utomlands har svenska myndigheter svårare att hjälpa dig.

Fråga: Var kan jag få hjälp om jag känner mig hotad?

Svar: Om du har blivit kränkt eller hotad kan du antingen vända dig till polisen, socialtjänsten eller till en kvinnojour om det finns en sådan i din närhet. Kvinnojouren har oftast kontakt med socialtjänsten och kan i ett akut läge hjälpa dig med skyddat boende och med kontakter med olika myndigheter. På flera orter i landet finns skyddat boende där personalen är specialiserad på att hjälpa personer som har utsatts för hedersrelaterade brott. Många av dessa boenden tar emot barn, även i akuta situationer.

Fråga: Hur länge kan jag få skyddat boende?

Svar: Du har rätt till skyddat boende så länge det behövs och tills du fått hjälp att hitta ett eget boende.

Fråga: Vad händer om jag går till polisen?

Svar: Polisen utreder vad som har hänt och om det finns skäl att gå vidare med fortsatt utredning. Eftersom du har utsatts för brott blir du kallad till förhör. Polisen kommer också att förhöra misstänkta gärningsmän och vittnen, som till exempel familjemedlemmar och andra inblandade. I slutänden kan utredningen leda till åtal mot en eller flera gärningsmän.

Fråga: Hur kan jag skydda mig?

Svar: Polisen gör vanligtvis en riskanalys och kan vid behov hjälpa dig med olika former av skydd, till exempel överfallslarm. Inom polisen finns även brottsoffersamordnare eller liknande som arbetar med brottsofferstödjande verksamhet. Många polismyndigheter samarbetar dessutom med ideella organisationer som kvinno- och tjejjourer.

Fråga: Kan jag få något stöd under en rättegång?

Svar: Du kan få hjälp av ett målsägandebiträde, en egen jurist som hjälper dig. Du kan också vittnesstöd av en person som ger praktisk information och hjälp i samband med en rättegång. Detta är kostnadsfritt.

För mer information se polisens webbsida om hedersbrott: Kom till oss

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se