Vad är våldtäkt?

Vad tänker du då du hör ordet våldtäkt? En vanlig myt om våldtäkt är att den vanligtvis sker i någon mörk gränd av någon okänd främling som överfaller en ensam tjej.

Denna typ av överfallsvåldtäkt utgör i verkligheten bara ca 20 procent av alla våldtäkter som sker. En våldtäkt innebär att någon/några har sex med en person mot dennes vilja. De flesta våldtäkterna sker inomhus av någon som offret känner. Det absolut vanligaste är att våldtäkter begås av killar/män mot tjejer/kvinnor.

Att säga nej, eller att inte säga ja

Att bli tvingad till sex med hjälp av hot eller tjat kan också ses som våldtäkt. Även om den som blir utsatt är ihop med den som hotar eller tjatar! Om någon blir tvingad till sex, genom våld eller hot, är det alltid olagligt. Hur väl personerna än känner varandra! Offret kan aldrig anklagas för att vara skyldig till våldtäkten. Man brukar säga om man sagt nej så betyder det nej, men det är också så att om man inte har sagt ja så är det också ett nej. Att en person inte vill ha sex märks ofta på den personens kroppsspråk. En person som respekterar och är lyhörd för andras signaler uppfattar det direkt. Om man ändå är osäker ska man alltid fråga om den andre vill ha sex eller inte.

Kom ihåg!

  • Att kyssas betyder inte ja till sex.
  • Att säga ja till en sorts sex betyder inte ja till andra sorters av sex.
  • Att ha sex en dag betyder inte ja till sex nästa dag.
  • Att vara full betyder inte ja till sex.
  • Att vara ihop med någon betyder inte ja till sex.
  • Att följa med någon hem betyder inte ja till sex.
  • Att inte skrika eller slåss betyder inte ja till sex.
  • Att flirta betyder inte ja till sex.
  • Att inte säga nej betyder inte ja till sex.

Det viktigaste är att man själv känner efter om man tycker att någonting är okej eller inte. Framförallt ska sex vara ömsesidigt, d.v.s. alla inblandade ska känna lust att ha sex. Det viktigaste är att man lyssnar in sin partner och man har rätt att avbryta och säga nej även om man myst eller hånglat innan.

“När någon tvingar en annan till samlag eller liknande sexuellt umgänge genom våld eller genom hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara är detta en våldtäkt.” Läs den juridiska definitionen av våldtäkt här.

Alla som tvingas till sex i någon form blir utsatta för ett brott, oavsett ålder, kön eller sexuell läggning.

Alla människor reagerar olika på traumatiska och hotfulla upplevelser. Det finns ingen färdig mall som den som blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp kan förväntas följa. Vissa vill låtsas som om inget har hänt och bara fortsätta som vanligt medan andra vill ligga under täcket och gråta.

Det finns heller inget i lagen som säger att man får skylla sig själv om man druckit, varit ute sent eller varit klädd på ett visst sätt. Du har rätt till stöd och hjälp om du blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. En våldtäkt eller någon annan form av sexuellt övergrepp är en fråga om makt och det är inte ditt fel om du har blivit utsatt för en våldtäkt eller någon annan form av övergrepp. Det är den som har begått handlingen som är ansvarig. Den personen valde att göra något mot dig utan att lyssna på vad du ville.

Läs mer på:

okejsex.nu

umo.se

bra.se

tjejjouren.se

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se