Juridisk definition av sexuellt utnyttjande

”Den som förmår någon annan till sexuellt umgänge genom att allvarligt missbruka hans eller hennes beroendeställning gör sig skyldig till sexuellt utnyttjande.”

Att utnyttja att man har mer makt än någon annan i ett sexuellt syfte är olagligt. Det kan t.ex. vara en lärare som erbjuder högre betyg eller en chef som hotar med avsked om man inte ställer upp på sex. Även om förövaren inte använt våld eller fysiskt tvång är detta ändå olagligt.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se