Lagen om misshandel

Så här säger lagen om misshandel

“5§ Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).”

Det är alltså olagligt att slå någon och att göra någon sjuk. Att bli försatt i vanmakt kan betyda att binda eller hålla fast någon och att hålla någon inlåst. Det är också olagligt att ge barn alkohol eller droger eftersom det är skadligt. Det är också olagligt att inte se till att barn får sjukvård och mediciner om de behöver det.

När man talar om våld tänker nog de flesta av oss på handlingar som orsakar smärta och skada på kroppen. Sådant våld kallas fysiskt våld.

Det man kanske inte tänker på är att det finns flera olika handlingar som också är våld. Att bli knuffad en gång upplevs kanske inte som så farligt. Men att bli knuffad dagligen är outhärdligt. Det är samma sak med psykiskt våld. Att bli retad en gång är jobbigt, men att varje dag bli kallad hora, ful eller dum förstör självkänslan.

Fysisk misshandel

Fysisk misshandel innebär att man blir utsatt för våld mot kroppen, av någon eller några personer. Det kan vara knuffar, sparkar, slag eller örfilar. Misshandel är, förutom stöld och inbrott, ett av de mest anmälda personbrotten. År 2007 anmäldes 82 262 fall av misshandel.

Killar som blir utsatta för fysiskt våld blir oftast det på en offentlig plats och av en person de inte känner. När tjejer som blir utsatta för misshandel blir det oftast av en kille som de känner. Ofta är det någon hon är, eller har varit, tillsammans med. År 2010 anmäldes 27 312 misshandelsbrott mot kvinnor från 18 år och uppåt enligt bra.se.

Psykisk misshandel

Psykisk misshandel kan vara att man blir kränkt genom förnedrande och förolämpande ord, som t.ex. hora, dum, ful eller äcklig. Det kan också vara kränkande beteenden eller handlingar som att till exempel bli hotad eller tvingad att göra saker som känns fel. Det kan handla om att någon slår sönder ens saker för att få en att lyda.

Psykisk misshandel ger inga blåmärken eller andra skador på kroppen. Den kan därför vara svårare att både upptäcka och bevisa, men det är ändå ett lika allvarligt brott som fysisk misshandel. De som utsätter någon för psykisk misshandel gör det för att kontrollera en annan person. Den som blir utsatt får sin självkänsla, sitt jag, sina tankar och känslor kränkta.

Alkolhol?

Alkohol hör inte automatiskt samman med våld. En del som slår är alkoholister, andra är det inte. Vissa slår bara när de har druckit. Andra slår bara när de är nyktra. Däremot används alkohol ofta som en bortförklaring för att man har slagit någon.

Aga, förbjudet enligt svensk lag

Att slå barn är alltid olagligt i Sverige. 1979 förbjöds allt våld mot barn. Det innebär att föräldrar inte får slå sina barn. Barn är alla människor under 18 år. Sverige var det första landet i världen som förbjöd våld mot barn, så kallad barnaga. I många länder i världen är det fortfarande lagligt att slå barn, till exempel i USA och Storbritannien. Våld mot barn finns i alla samhällsklasser, i alla yrkesgrupper och bostadsområden.

Läs mer på:

bra.se

umo.se

tjejjouren.se

bo.se

kvinnofridslinjen.se

lagen.nu

Publikationen föräldrar och barn gällande lagstiftning samt faktablad om sexbrottslagen från Justitiedepartementet kan du läsa mer om  du följer länken; regeringen.se

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se