Vad säger lagen om…

Sverige har sagt ja till FN:s mänskliga rättigheter som talar om vilka rättigheter alla människor ska ha. Sverige har också sagt ja till FN:s konvention om barnets rättigheter som talar om barnets särskilda rättigheter. Sverige måste se till att de svenska lagarna stämmer med de rättigheter som barn har genom Barnkonventionen.

Regering, riksdag, kommuner, landsting och myndigheter har ansvar att följa de planer och regler som finns för att barns rättigheter ska respekteras. Riksdagen ska tänka på dessa rättigheter när den bestämmer nya lagar och domstolarna ska också följa rättigheterna i barnkonventionen. Du som barn ska till exempel skyddas mot sexuella övergrepp, misshandel, hedersrelaterat förtryck och våld, mot att giftas bort mot sin vilja och mycket mera. Vi har i menyn till vänster valt ut några lagar vi skriver lite mer om.

“Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.”
Lag (1983:47).


Föräldrar har rätt att bestämma vissa saker om sitt barn. Det är deras skyldighet att skydda barn från att skadas och att lära dem vad som är rätt och fel. Små barn förstår inte alltid sitt eget bästa och då måste föräldrarna bestämma. Men ju äldre ett barn blir desto mer kan det själv tala om vad det vill. När man är 18 år är man myndig och får bestämma om allt som berör en själv.

Olika familjer kan tycka att olika saker är lämpliga för ett barn under 18 år att bestämma om. En del får vara ute sent på kvällen, andra måste vara hemma tidigare. En del måste alltid göra läxorna direkt efter skolan och andra får vara hos kompisar först. Oavsett vad föräldrarna tycker att ett barn ska göra ska de alltid lyssna på barnets åsikt.

Föräldrar ska göra det som är bäst för deras barn och de ska ta god hand om dem. I det uppdraget ingår också att låta barnet uttrycka sina åsikter, tankar och känslor och att låta barnet utvecklas med sin ålder.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se