Kvinnokonventionen

Vad säger kvinnokonventionen?

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor, kallas ofta för Kvinnokonventionen.  Den är antagen av FN och säger att kvinnor har exakt samma rättigheter som män. I många delar av världen blir kvinnor ofta ifråntagna sina mänskliga rättigheter.

I många delar av världen har kvinnor mindre makt än män och har inte alltid samma möjligheter att till exempel utbilda sig eller att fritt bestämma över sitt liv. Därför behövs det regler som klart och tydligt säger att kvinnor har samma rättigheter som män och inte får diskrimineras. Nedan kan du läsa några av artiklarna i Kvinnokonventionen. Vill du läsa hela kan du göra det här. OBS! Här finns ingen panikknapp för att snabbt lämna sidan då det är en pdf-fil som öppnas.

Artikel 3

Tjejer ska ha samma rättigheter och friheter som killar inom livets alla områden. Det kan till exempel handla om att tjejer har samma rättigheter som killar att engagera sig politiskt, att ha vänner och samma rättigheter att tjäna pengar och att även bestämma över sin ekonomi.

Artikel 5

Tjejer ska inte betraktas som svagare än killar och ska inte drabbas av fördomar och traditioner som bygger på en sådan uppfattning.

Artikel 16

Tjejer ska ha samma rättigheter som killar att fritt välja om man vill gifta sig och i så fall med vem. Tjejer ska också ha samma rättigheter som killar att bestämma om de vill ha barn och i så fall hur många barn man vill ha. Tjejer har också samma rätt som killar att välja vad de ska arbeta med.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se