Skyddad identitet

Vad är skyddad identitet?

Skyddad identitet kan behövas när du är utsatt för allvarligt hot och det är lätt att ta reda på var du bor. Du kan till exempel vara hotad av någon i familjen eller släkten, av en partner, av ett kriminellt gäng eller av någon du vittnat mot i en rättegång.

Skyddad identitet är egentligen ett samlingsnamn för tre olika typer av sekretesskydd. Nämligen sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter. Alla tre typer är till för att skydda personer som riskerar att råka illa ut om uppgifter om t.ex. adress lämnas ut. Länk till skatteverkets hemsida hittar du här: skatteverket.

Sekretessmarkering

Om du har en sekretessmarkering är dina personliga uppgifter i databasen hos skatteverket och andra myndigheter markerade med sekretess vilket innebär att de ska vara försiktiga med att lämna ut uppgifterna. Det är som en hemlighetsstämpel på dina papper. Vanligtvis är allas personuppgifter, så som namn, personnummer och adress offentliga (öppna för allmänheten) och alla har tillgång till dem, men inte om man har en sekretessmarkering. Vid en sekretessmarkering ska skatteverket och andra myndigheter pröva om uppgifterna kan lämnas ut utan att du riskerar att råka illa ut.

Sekretessmarkering kan du ansöka om hos skatteverket, och det brukar omprövas en gång om året. Exempel på när man kan få sekretessmarkering är om man är utsatt för våld eller hot. Det brukar krävas intyg från socialtjänst eller polis.

Kvarskrivning

Kvarskrivning betyder att du fortsätter att vara skriven på din gamla ort när du flyttar. Din nya adress förvaras på ditt skattekontor och din post kommer då via skattekontoret istället. I folkbokföringsregistret finns bara skattekontorets adress. Detta är ett starkare skydd än en sekretessmarkering eftersom din nya adress aldrig förs in i folkbokföringen, och lämnas aldrig ut till andra myndigheter. För dig som har kvarskrivning innebär det ett större skydd mot att dina uppgifter hamnar i fel händer, däremot kan det uppstå svårigheter i vardagen eftersom en del tjänster i samhället är knutna till bostadsort. Det är till exempel sjukvård och rätt att rösta. Kvarskrivning kan du ansöka om hos skatteverket. Beslutet omprövas var tredje år.

Fingerade personuppgifter

Fingerade personuppgifter betyder att du byter ut din identitet. Du får ett nytt namn och ett nytt personnummer utan koppling till din tidigare identitet. Det är framför allt kvinnor som har fått fingerade personuppgifter, och främst när mycket allvarliga hot har funnits, som exempelvis hedersrelaterat våld och förtryck. Det är hos Rikspolisstyrelsen man ansöker om detta, och det är de som förbereder ärendet som sedan beslutas av Stockholms tingsrätt. Enda kopplingen mellan den gamla och den nya identiteten finns kvar i ett arkiv på Rikspolisstyrelsen. Det är väldigt få personer om får fingerade personuppgifter, oftast räcker det med sekretessmarkering eller kvarskrivning.

Läs mer:

skatteverket kan du läsa mer om skyddade personuppgifter och få reda på mer om hur man gör.OBS! Här finns ingen panikknapp för att snabbt lämna sidan.

Du kan också ringa till Skatteverket Via Skatteupplysningen. Där kan du kan nå de som handlägger ärenden om skydd av personuppgifter i den region du är folkbokförd i eller tänker flytta till. Ring 0771-567 567, vänta på svar och välj telefonist.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se