Vad är sexualitet?

Sexualitet är något de flesta människor har. De flesta kan bli kåta, känna lust och bli attraherade och vilja göra något sexuellt med sig själva eller andra. Sexualiteten kan ge njutning, glädje och gemenskap. Genom viss sorts sex kan även barn bli till.

Lyssna på dig själv, vem gillar du?

Vissa gillar bara tjejer, vissa gillar bara killar och vissa gillar både killar och tjejer. Ibland hänger lust till sex ihop med kärlek och ibland inte. Vilken lust och vilken sexualitet man har kan variera över tid. Det är inte helt ovanligt att det går i faser i livet – hur mycket lust man har, vem man har lust till och hur viktigt sexualitet är i livet. Det är ingen annan än du som vet hur du tänker och känner inför din sexualitet just nu. Lyssna på dig själv och din kropp!

Normer kring sex – vad är det?

Det finns mycket normer kring sexualitet som är knutet till vilket kön man har. Med normer menas ungefär vad som anses vara ”normalt” och vilka oskrivna regler som finns. T.ex. finns det fördomar om att killar alltid vill ha sex (med tjejer), och att killar har mycket större sexlust än tjejer. Det finns också en fördom om att tjejer egentligen menar ja när de säger nej till killar. Det är lätt att man tror att det är biologiskt hur det här med sexualiteten ser ut, men genom en snabb tillbakablick ser man att det varierar en hel del, eller om man bara studerar hur olika samhällen ser på sexualitet. Historiskt har det här med sexualitet varierat mycket. Under antiken ansågs t.ex. kvinnorna stå närmare djuren och ha mer sexuell drift än män, medan män var mer rationella. Det kan jämföras med att man i dagens samhälle ofta tänker att män har större sexualdrift. Synen på sexualitet och kön är alltså olika beroende på tid, kultur, religion osv.

HBTQ och hetero

Ett ord som ofta hörs när man pratar om sexualitet är HBTQ. HBTQ har med sexualitet att göra och är ett samlingsbegrepp för Homo, Bi, Trans och Queer. Här kan du läsa vad det betyder.

En homosexuell person tänder på och/eller blir kär i personer av samma kön. Homosexuella tjejer brukar kallas för lesbiska eller flator och homosexuella killar för bögar.

En bisexuell person tänder på och/eller blir kär i personer oavsett kön och kan alltså bli kär i, och vilja ha sex med, både tjejer och killar.

Trans är ett samlingsnamn för personer med könsidentitet som inte följer normen. Till transbegreppet räknas transexuella, transvestiter, intersexuella, transgender och dragqueen/king. Den som vill veta mer om transpersoner kan gå in på transammans.se och transformering.se

Transvestiter är personer som tycker om att klä sig i kläder som är typiska för det motsatta könet. Man behöver inte tycka att man fötts i fel kropp för att man vill klä sig i det andra könets kläder. Det kan vara något man gör för sexuell njutning, eller bara något man tycker är roligt och som känns bra.

Transsexualism handlar om könstillhörighet och inte sexualitet. En transexuell person kan alltså vara hetero-,homo- eller bisexuell. En transsexuell person anser sig vara född i fel kropp, t ex. att man är kille men känner att man istället vill vara tjej. Nuförtiden kan man byta kön om man vill, när man är över 18 år. Det gör man genom hormonbehandling och kirurgi. Vissa transsexuella känner redan som barn att de är födda i fel kropp och för andra kommer känslan senare i livet.

Queer är ett begrepp man kan använda när man inte kan eller vill identifiera sig som hetero, homo, bi eller trans. Ordet användes först som engelskt slanguttryck för homosexuella men som ordet används idag kan man vara heterosexuell och queer, eller homosexuell och inte vara queer. Man kan kalla sig queer om man bryter mot det som andra kallar normalt.

En heterosexuell person tänder på och/eller blir kär i personer av motsatt kön. Heterosexualitet är den formen av sexuell identitet som av många anses vara ”normal”. När man möter en person utgår man ofta ifrån att denne är heterosexuell. Man brukar säga att heterosexualitet är norm i samhället – man tar ofta för givet att personer man möter är hetero. Det är inte så ofta en heterosexuell person får frågan ”När upptäckte du att du var heterosexuell?”.

HBTQ-personer och heterosexuella har exakt samma rättigheter, oavsett om de är kvinnor eller män!

Att man behöver uppmärksamma HBTQ-frågor beror på att HBTQ-personer fortfarande utsätts för förtryck, fördomar och mytbildning.

HBT-ungdomar i en familj med hederstänkande kan vara extra utsatta. Det finns en särskilt stöd för er som är utsatta, läs mer på heder.nu

Bli med barn?

Som vi skrev tidigare kan man genom viss typ av sex bli med barn, nämligen slidsamlag utan kondom. Har man sex/samlag med penis/snopp/kuk i slidan/fittan finns det alltid en risk att man blir med barn. På ungdomsmottagningen på nätet, umo, kan du läsa frågor och svar om att skydda sig vid samlag, och du kan även läsa om graviditet. OBS! Här finns ingen panikknapp för att snabbt lämna sidan.

Läs mer på:
rfsl
rfsu
ungdomsmottagningen
tjejjouren

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se