Mobbning

Vad är mobbning?

Mobbning innebär att samma person blir kränkt flera gånger av en eller flera personer. Det kan innebära att någon kallas för taskiga saker, blir utsatt för rasistiska påhopp, homofobi eller att man blir hånad och förolämpad på olika sätt. Det kan vara att man blir utsatt för hot, övergrepp, trakasserier eller att man blir utsatt för våld eller hot om våld. Mobbning kan förekomma i alla typer av grupper, det kan ske i skolan, på en arbetsplats eller till exempel i en idrottsförening. Det är viktigt att förstå att den som upplever sig mobbad har rätt att bli tagen på allvar.

Mobbning är en fråga om makt

Att bli kränkt en enda gång är inte okej och att vara med om ett bråk kan vara väldigt jobbigt, men det är inte samma sak som mobbning. Mobbning är när samma person utsätts för kränkningar om och om igen. Mobbning är en fråga om makt. Den som mobbar har mer makt och högre status än den som blir mobbad. Det kan vara därför som andra som ser mobbningen inte vågar säga ifrån. Man vill inte säga ifrån till den som är tuffast och som man tror att alla tycker om. Ofta kan det se ut som att mobbaren har många vänner och är väldigt omtyckt, men det är sällan sant. Det är vanligare att mobbare har människor omkring sig som ställer upp av rädsla snarare än av vänskap.

Internetmobbning

E-mobbning är den typ av mobbning som sker på Internet eller via mobiltelefon. Det kan handla om att någon skickar hotfulla sms eller mms, att någon hotar och trakasserar, skickar hotfulla bilder, sprider falska rykten via e-mail eller via inlägg på bloggar, chatforum, hemsidor eller sidor där man lagt upp en presentation av sig själv till exempel Facebook.

Läs mer…

Vem kan jag anmäla till om jag känner mig mobbad, vad säger egentligen lagen om diskriminering, och vad kan jag göra om jag tror att jag är utsatt? Läs mer här. Där finns länkar till både diskrimineringsombudsmannen och barn- och elevombudsmannen.

Sedan kan du även läsa mer om mobbing på:
friends.se
umo.se

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se