Hedersrelaterat våld och förtryck

 Får du inte leva som du vill? Begränsar din familj/släkts regler vad du ska ha på dig, vem du får umgås med, vilka ämnen i skolan du får delta i, vem du ska gifta dig med? Blir du övervakad av en släkting? Bestraffas du om du bryter mot familjens regelsystem? Känns det inte alltid som att svenska lagar gäller dig och din livssituation?

Den som utsätts för någon av dessa saker kan vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld och förtryck kan se olika ut, det kan vara olika vilka regler man måste följa och bestraffningarna kan skilja sig åt. Det spelar inte någon roll vad våldet och kränkningarna beror på, det finns aldrig något försvar när barn och ungas rättigheter kränks! Ett liv fritt från våld och förtryck är en rättighet. Det viktiga är inte vad vi kallar det, utan att du som är ung ska ha rätt till ett liv utan våld och förtryck OCH att du har rätt att skapa ditt eget liv och din framtid. Läs mer om vilka rättigheter du har som barn och ungdom här

”Ibland kan det bli så att man undrar om det är mig det är fel på – om hela släkten tycker såhär, så kanske de har rätt. Kan det verkligen var 40-50 personer som har fel.” Sagt av 18-årig tjej.

Nej! Det är inte dig det är fel på, felet är hos släkten som håller ihop och följer traditioner och regler som går emot dina mänskliga rättigheter. Kontrollen av tjejers oskuld (att man inte haft samlag) är viktig i hedersstyrda grupper och familjen och släktens heder anses beroende av tjejer och kvinnors sexuella beteenden. Det räcker ofta med att det uppstår ett rykte om att en tjej eller kille har gjort något för att familjens heder ska skadas, och det spelar ingen roll om det verkligen har hänt. Detta kan ofta leda till bestraffning. För att se till att tjejerna och kvinnorna, men också killarna, har ett gott rykte så kontrolleras de av andra i familjen eller släkten. Det kan vara både kontroll i vardagen med begränsningar av vad tjejerna har på sig för kläder och vilka vänner de umgås med och kontroll och begränsningar i större frågor så som val av utbildning och giftermål.

Man brukar säga att det är ett kollektivt våld. Det betyder att det kan vara flera gärningsmän (de som utför handlingarna, t ex att slå någon) eller att flera vet om att hot och våld förekommer och inte gör något åt det. Det finns regler för hur man ska bete sig, och följs inte de reglerna kan det innebära olika typer av bestraffning. Det kan till exempel vara att man inte får ha sin mobiltelefon, får utegångsförbud eller att man blir en slagen. Det kan även vara så att familjen beslutar om att man inte får ha ett förhållande med den man är kär i eller till och med att man kan bli gift mot sin vilja.

Bilden ovanför är en översiktsbild för att illustrera hur livsutrymmet krymper med åldern för de tjejer som lever i en familj med hedersnormer. Det brukar vara vid puberteten som begränsningarna ökar för tjejen, för att kontrollera hennes sexualitet.

Att få sina rättigheter fråntagna genom hedersförtryck kan innebära…

  • Att inte få klä sig som man vill – eller tvingas bära vissa plagg mot sin vilja
  • Att inte få gå ut
  • Att inte få umgås socialt med de man vill
  • Att inte få gifta sig med den man vill
  • Att inte få bestämma över sin egen kropp, sitt liv eller sin sexualitet
  • Att vara alltid bevakad och kontrollerad
  • Att inte få studera vidare, eller studera vidare bara på samma ort som familjen bor på.
  • Att styras av de i familjen/släkten som har mer makt än man själv

Killar och heder

Även om unga killar ofta ges större frihet och rättigheter än tjejer så tvingas de också leva efter hederstänkandet. De måste ibland kontrollera och bestraffa sina systrar, kusiner och mammor även om de inte vill. Killar kan också tvingas att gifta sig mot sin vilja med någon som familjen/släkten valt ut. De kan också bli utfrysta och utsatta för våld om de inte är heterosexuella

Vill du läsa mer om heder och homosexualitet kan du göra det här. OBS! Här finns ingen panikknapp för att snabbt lämna sidan. Vill du läsa mer om hedersrelaterat våld och förtryck kan du göra det här.

Det finns många författare som har skrivit om att leva i en hederskultur/hederskontext.

Melissa DelirVilsen längtan hem

Arkan AsaadStjärnlösa nätter

Dilek BaladizI hederns skugga, de unga männens perspektiv

Waris DirieEn blomma i Afrikas öken

Rita Olovson – Vägen ut från familjevåld
Denna sistnämnda innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället. Här finns också konkreta råd och vägledning kring vilket stöd den våldsutsatta kvinnan och hennes barn kan få, om vart hon kan vända sig för att få hjälp och om vad som händer under uppbrottsprocessen – skriver Rita Olovson. Boken är framtagen med stöd från Ungdomsstyrelsen och Länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete med Kvinnorjouren Stina i Järfälle. Läs mer här.
Ladda ned boken gratis via följande länk: Vägen ut från familjevåld
Föredrar du att läsa på arabiska kan du ladda ned den via följande länk:  المخرج (Almakhraj)

Kolla också in följande sidor:

Hur får jag hjälp?

Vad händer sen?

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se